Akadálymentes felület EU

Rólunk

A FELNŐTT LAKOSSÁG PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE A SZABADIDŐSPORT RÉVÉN, A RÖPKE KECSKEMÉTI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLETTEL

 

T.E.NY.É.R Tér – Erő – Nyerő – Életmód - Reform
EFOP 1.8.6-17-2017-00001

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzé tett felhívásra összeállított pályázatunkkal 250 millió forint, vissza nem térítendő támogatást nyertünk prevenciós célú egészségfejlesztő szabadidősport programjaink megvalósítására. A 100% támogatási intenzitás lehetővé teszi, hogy a megvalósítási időszak 36 hónapja alatt 29 hónapon keresztül folyamatosan szervezzünk programokat a Dél-Alföld régió területén.

 

Programjaink elsődleges célja, összhangban a felhívás elvárásaival, a lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára, az ágazatközi szereplők tevékenységének összehangolásával. A komplex lakossági testmozgásprogramok és szabadidősport események megvalósítása kapcsán cél, hogy a projektek mérhető módon ösztönözzék és segítsék a lakosság fizikai aktivitását, a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférését, valamint a szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos tapasztalatcserét, valamint a szemléletformálást.

 

Célunk továbbá, hogy a projektek révén a kevésbé fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás és fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre.

 

Magyarországon a fogyatékkal élők szabadidős sporttevékenysége gyakran intézményi és fizikális korlátokba ütközik. A projekt célzottan kívánja bevonni a fogyatékkal élőket és családjaikat a programokba az egyenlő esélyek biztosítása jegyében. Célunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk megszólítani és bevonni a fogyatékkal élőket a tevékenységeinkbe, ezzel hosszú távú lehetőséget biztosítva aktív életmód fenntartására.

 

A projekt komplex szemléletmódjának következtében sokrétű programelemeket fog megvalósítani, amelyek egyaránt megcélozzák a családokat, a fogyatékkal élőket, az időseket és a munkaadókat is. Mivel a cél a régió teljes lakosságának egészséges életmódra ösztönzése, ezért szükséges a fenti aktorok mindegyikének megszólítása és aktív bevonása. Ezt szolgálják a következő, tervezett programelemek:

 

•    T.E.NY.É.R Cselekvési Terv. A létrehozandó dokumentum célja a régió egész lakosságára vonatkozó térségi egészségsport helyzetfelmérés és a beavatkozási területek meghatározása.
•    DOBBANTÓ – Dolgozz jobban, helló! A programelem célja a munkaadók bevonása és érzékenyítése az egészséges munkakörnyezet megteremtése céljából.
•    SeniorNet – keretében egy kortárs segítő hálózat kialakítása a cél, az időskori fittség jegyében, fórum szervezésével és a célcsoport közvetlen megszólításával.
•    SeniorFitt - az idősek számára, nekik megfelelő mozgásformákat mutat be, célja az idősek egészséges életmódra történő motiválása tanácsadással és sportrendezvényeken való részvétellel.
•    MiMás – Mindenki másképp egyforma – programelemmel a fogyatékossággal élők bevonását és az aktív életvitelre való ösztönzését tűztük célul.
•    MiMás terek – szintén fogyatékossággal élőknek szóló programelem, aminek során felnőtt „játszótér” kialakítására pályázatot írunk ki, melynek keretében eszközöket biztosítunk annak felszerelését támogatva. A nyertes pályázók területén programozott sportparkot telepítünk a mozgásformákra vonatkozó tanácsadással. Olyan kültéri sporteszközöket szerzünk be, melyek speciálisan fogyatékkal élőkre fejlesztettek ki. Kizárólag fogyatékkal élőkkel foglalkozó egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, valamint önkormányzatok pályázhatnak. Feltétel, a támogatott szervezet rendszeres foglalkozásokat kell, hogy tartson a területen, a velünk közösen meghatározott célközönségnek. A meghirdetett sportprogramot (mozgásprogramot, sporteseményt, sportfoglalkozást) a résztvevők számától, időjárástól függetlenül meg kell, hogy szervezzék és le kell bonyolítsák az előre jelzett időpontban és rendszerességgel.
•    Egy Tenyérnyi Figyelem – Roadshow - mobil lakossági fórum a célcsoportok bevonása és érzékenyítése céljából tudatformálással, interaktív kommunikációval és a könnyebb információ elérés biztosításával.
•    S.P.O.T – Sport, Prevenció és Tudatformálás - programelem célja a sportösztönzés és motiváció megerősítése, az egyéni igényeknek megfelelő sportprogramok bemutatása. Sportesemények és sportfoglalkozások alkalmával a „régi” hősöket párba állítjuk a kortárs, lehetőség szerint helyi példaképekkel és Ő részvételükkel szervezzük az eseményt.
•    PS-X – Prevenció és Sport az X generáción túl – munkahelyi közösségeknek biztosít sportolási lehetőséget, tanácsod ad életmódváltáshoz.
•    (H)ŐSÖK Kora – családi közösségeknek tervezett program, ahol a szülők, nagyszülők rendszeres mozgásra, életmódváltásra bírása a cél.
•    Rekreációs Lakossági Szolgáltató Iroda és Életmód Tanácsadó Pont – sportszolgáltatók mind szélesebb körű bevonásával egy olyan sportszakmai támogatás kivitelezése valósulna meg, ahol „rekreációs animátorokat” készítünk fel. Célunk a mozgásra alapozott minőségi életstílus népszerűsítése, elterjesztése egységes tematika alapján. A tematika az életminőség megőrzésének, javításának 5 fontos elemére alapoz:
    rendszeres mozgás
    tudatos táplálkozás
    regeneráció
    mentális kondicionálás
    aktív közösségi élet

 

Hírek

2019.11.29.

Boronkai Péter és Palkovics István a vendégünk

Boronkay Péter paratriatlonista és Palkovics István mezei futó világbajnok

2021.03.25.

Tér Erő Nyerő Életmód Reform

A koronavírus-helyzet meghiúsította a programelemeinek valós térben zajló közösségi lebonyolítását.